išvakaros

išvakaros
ìšvakaros sf. pl. (1) K, Š, 48; CI5 žr. išvakarės 2: Buvo didelės ìšvakaros, kai grįžau namo Lnkv. Buvo ìšvakaros, kaip parvažiavo, atjojo svečias J. Iki ìšvakarų verpkite, mergos, t. y. netoli pusè nakties J. Jau buvo didelės išvakaros N. Ìšvakarose (iš vakaro) vedys su savo svotais pasirengęs joja pas nuotaką JV475(išnaša). Buvo geros išvakaros BM117. Namo sugrįžau išvakarose . Diduomenė, brėkštant susirinkusi, vypso lig išvakarų M.Valanč. Jau buvo ìšvakaros, kaip jie pas mus atsikupeliavo Brt. Ìšvakaromis nuvažiavo ten sūnus J. Išvakaromis grįžo į Tėberius Ašb. Pagyrė ir išsiuntė juos pasiūžtie išvakaroms Tat. Atsiguliau da ankstybom ìšvakarom Gs. 2. žr. išvakarė: Apypiete, išvakaromis, pietumis (kada, kuriuo metu?) brolis atėjo J.Jabl. Jau naktys ilgesnės, jau ir išvakarų yra ko Lnkv.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”